Spatadertherapie, spataderen, massage, Loes Offermans, AmersfoorttSpataderen komen veelvuldig voor. Mensen met deze kwaal zoeken steeds vaker hun heil in de spatadertherapie. Vaatchirurgen zijn soms nog sceptisch over de resultaten van deze alternatieve methode, die zich richt op het verbeteren van de bloeddoorstroming. Uit onderzoek van de Vereniging van Spatadertherapeuten blijkt echter dat veel patiënten er wel degelijk baat bij hebben.
Spataderen zijn verzakkingen of uittrekkingen van normale aderen als gevolg van kleppen die niet goed sluiten. Voor het terugstromen van het bloed in de aderen is het pompen van de hartspier niet voldoende. De verschillende spierpompen, bijvoorbeeld de kuitspierpomp helpen het hart hierbij. De aderen in de benen zijn voorzien van kleppen, die ervoor zorgen dat het bloed alleen in de richting van het hart kan stromen. Sluiten deze kleppen niet goed, dan stroomt het bloed voor een deel terug. Door deze stuwing kan uiteindelijk een spatader ontstaan.
Spataderen kunnen een vervelende klachten geven, zoals kramp, pijn, jeuk, toestroming bij het opstaan na liggen of zitten en zware vermoeide of onrustige benen.
De oorzaak van spataderen is nog onbekend. Wel is bekend dat in bijna alle gevallen het ontstaan ervan erfelijk bepaald is. Daarnaast zijn er een aantal factoren die de kans op het ontstaan van primaire spataderen vergroten, zoals vrouwelijk geslacht, zwangerschap (door hormoonveranderingen), langdurig zitten of staan en zwaarlijvigheid. Secundaire spataderen zijn het gevolg van eerdere ziekten of aandoeningen, zoals trombose.

Spatadertherapie, spataderen, massage, Loes Offermans, Amersfoort

Handgrepen
Spatadertherapie is een goed alternatief voor reguliere behandelmethoden. De therapie richt zich op het verbeteren van de bloeddoorstroming van de benen. Dit wordt bereikt door het masseren van de benen, door oefeningen en leefregels die de bloeddoorstroming bevorderen.
Wanneer een patiënt zich meldt voor de therapie dan zal eerst een intake plaatsvinden en worden de benen onderzocht. Daarna wordt de werking van de therapie uitgelegd en de frequentie besproken.
Resultaten van de behandeling variëren van een afname tot het verdwijnen van de klachten.

spatadertherapie loes offermans amersfoortHistorie
Jom Lamers stond in de jaren ’90 aan de wieg van de spatadertherapie.
Bij het masseren van een zwangere vrouw met spataderen, ontdekte hij dat haar klachten minder werden. En dit terwijl hij vroeger had geleerd mensen met spataderen juist niet te masseren. Hij  ontwikkelde vervolgens een aantal speciale handgrepen voor het masseren van de spataderen.
Collega-masseurs reageerden enthousiast op zijn methoden en begonnen dezelfde handgrepen toe te passen.
Tegenwoordig worden deze nog steeds gebruikt door spatadertherapeuten. Sinds 1998 zijn de spatadertherapeuten verenigd in de Vereniging van Spatadertherapeuten.

Zwangerschap
De vaatchirurg of fleboloog doet geen ingrepen tijdens of vlak na de zwangerschap.
Het alternatief voor zwangeren naast de spatadertherapie is de steunkous. In de praktijk blijkt dat veel zwangere vrouwen last ondervinden van het dragen van een steunkous, zeker als de spataderen zich tot in de lies hebben ontwikkeld.
Een steunpanty blijkt vaak te veel compressie te geven op de zwangere buik. Een zwangere heeft dus de keuze tussen de steunkous of spatadertherapie.
Ook niet-zwangeren  en mannen kunnen baat hebben bij spatadertherapie. Onder de niet-zwangeren zijn veel mensen die soms al jaren rondlopen met spataderen en zich vele malen hebben laten inspuiten of opereren en daarvan onvoldoende resultaat hebben ervaren. Voor deze groep blijkt spatadertherapie vaak een uitkomst. De massage wordt als uiterst plezierig
ervaren. En omdat de behandeling steeds minder frequent hoeft te worden gedaan, vinden patiënten dit heel acceptabel.

Spatadertherapie, spataderen, massage, Loes Offermans, Amersfoort

Doorverwijzen

Veel  vaatchirurgen  sturen  patiënten  door naar een spatadertherapeut. “Als patiënten met spataderen bij mij komen is er een aantal behandelingsmogelijkheden,” zegt een vaatchirurg. “Of de spataderen worden operatief verwijderd of ik schrijf steunkousen voor als opereren nog niet nodig is. Als  blijkt dat mijn  patiënten  geen  baat hebben bij de ingreep of als ze liever geen steunkousen dragen, wijs ik ze op spatadertherapie. lk schat dat ongeveer 70% verschil merkt na een aantal behandelingen. De kracht van de therapie zit naar mijn mening  in  de samenwerking  tussen  de therapeut en de patiënt die consequent de oefeningen doet. De kuitspier zorgt ervoor dat het bloed in de aderen richting het hart wordt gepompt. Door deze spieren regelmatig aan te spannen, wordt er meer verplaatst en neemt de druk in de benen af.
Tijdens het masseren wordt weliswaar ook vocht verplaatst, wat de klachten kan verlichten, maar dat effect is steeds van korte duur. Het is daarom belangrijk dat patiënten regelmatig de oefeningen doen en dat blijven herhalen”.

In de praktijk
Er zijn negentig therapeuten aangesloten bij de Vereniging voor Spatadertherapeuten en zij zorgen samen voor zo’n 15.000 behandelingen per jaar. Een fors aantal behandelingen waarbij we in de praktijk ondervinden, dat bij de meeste van onze patiënten na een paar behandelingen de klachten al verminderen. Als de behandeling geen effect heeft, adviseren we alsnog naar een vaatchirurg te gaan. En als er tijdens de intake een contra-indicatie naar voren komt, zoals hartfalen of trombose is dat voor ons een reden om niet of pas na overleg met een arts te behandelen. Maar indien de patiënt zich naast een regelmatige behandeling ook aan de leefregels houdt en regelmatig de oefeningen doet, zijn de positieve resultaten ronduit opmerkelijk goed te noemen.

Bron: Massage zaken